Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

Gwarancja jest ważna do 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty zakupu. Gwarancja ogranicza się do wad produkcyjnych.

Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wady wynikające z:

Błędy instalacji;

 Przeciążenie z powodu przecieku systemu;

 Uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkami, czyny zabronione, itp, a także uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń części gumowych poduszek powietrznych;

 Usterki wynikające z:

 Nieprzestrzeganie warunków serwisu i gwarancji;

 Niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej konserwacji i zaniedbania właściciela i / lub operatora pojazdu;

 Niezwykła obsługa i przeciążenie pojazdu;

 Zarządzanie wyjątkowo złymi drogami z dziurami i przeszkodami;

 Udział samochodu w wyścigach, rajdach i wielu innych.

Zgłoszeniu reklamacji towarzyszy opis problemu, zdjęcia lub film przedstawiający uszkodzenie, a także okazanie oficjalnego dokumentu zakupu (karta gwarancyjna, faktura lub paragon). Wyślij wszystko e-mailem: office@aeropik.com.

Część jest wysyłana za pośrednictwem sprzedawcy producenta, który autoryzuje ważność reklamacji. Jeśli producent zatwierdzi reklamację, przedsiębiorca zastępuje część klienta. Koszt zwrotu towaru do nas ponosi koszt klienta.

Wymienione części i zespoły w okresie gwarancyjnym nie przedłużają gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części, systemów i agregatów wymienianych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja nie obejmuje straty, utracone korzyści oraz dodatkowych kosztów związanych z czasem do naprawienia szkody (pobyt i / lub utratę przychodów i / lub zysków, kary pozbawienia użytkowania, utraty wynajęcia, niewydolność podróży lub niezdolności do transportu osób, towarów lub materiałów itp.).